* Bayes Optimizasyonuna Dayalı Hiper Parametreli Sınıflandırıcı ile COVID-19 ve İnsani Gelişme Endeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi